Ik wil…

Beter om kunnen gaan met de computer.
Beter om kunnen gaan met de computer
Meer leren

Ik wil…

Beter Nederlands leren schrijven en spreken.
Beter Nederlands leren schrijven en spreken.
Meer leren

Ik wil…

Beter leren rekenen/omgaan met geld.
Beter leren rekenen/omgaan met geld.
Meer leren

PERSBERICHT

– Digitaalhuis in Bergeijk –


Goed kunnen lezen en schrijven maakt gelukkig.

Een aantal jaar geleden was laaggeletterdheid een redelijk onbekend begrip. Inmiddels is daar verandering in gekomen, hoewel deze beperking nog vaak verward wordt met analfabetisme en te maken heeft met veel vooroordelen.

Sinds 1 maart jl. is Macha Mathijssen, coördinator DigiTaalhuis in Bergeijk, aan de slag. Macha wil laaggeletterdheid onder de aandacht brengen bij inwoners, (sociale) stichtingen, bedrijven en (potentiële) verwijzers. Niet alleen mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben zijn welkom, maar juist ook degenen die in Nederland zijn geboren en naar school zijn gegaan. Ook zij kunnen moeite hebben met de Nederlandse taal en het juiste gebruik hiervan. Dat is helemaal niet raar als je bedenkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn die laaggeletterd zijn.

Laaggeletterdheid

“Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Ze beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren”. Zegt Macha. “Deze mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het voorlezen aan (klein)kinderen, straatnaamborden lezen of bijvoorbeeld het lezen van bijsluiters of patiëntenfolders”. Uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat veel mensen niet weten wat laaggeletterdheid inhoudt en dat veel mensen laaggeletterd zijn, zonder dat zij het weten. Zij hebben moeite met Nederlands lezen, schrijven, spellen, rekenen of zij hebben moeite met het gebruik van de computer.

Advies zonder afspraak!

Kent u iemand die moeite heeft met schrijven, lezen, rekenen of computervaardigheden? Help mee om laaggeletterdheid te verminderen in Bergeijk en wijs deze mensen op het nieuwe DigiTaalhuis. Samen langskomen mag natuurlijk ook. Het DigiTaalhuis heeft elke week spreekuur met deskundige medewerkers. Op maandag is dit van 19.30 uur tot 20.30 uur en op woensdag bent u welkom tussen 15.00 uur en 16.00 uur in het Aquinohuis in Bergeijk (dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk).

Meer informatie

Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende partijen; GOW welzijnswerk, gemeente Bergeijk, Stichting Lezen en Schrijven, Ster College en Bibliotheek de Kempen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator DigiTaalhuis van Bibliotheek de Kempen; Macha Mathijssen via m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl of 085-7733203.