Ik wil…

Beter om kunnen gaan met de computer.
Beter om kunnen gaan met de computer
Meer leren

Ik wil…

Beter Nederlands leren schrijven en spreken.
Beter Nederlands leren schrijven en spreken.
Meer leren

Ik wil…

Beter leren rekenen/omgaan met geld.
Beter leren rekenen/omgaan met geld.
Meer leren

Helft van de mensen met financiële problemen laaggeletterd

– Door Niobe Moen op 24 april 2018, Schuldhulp, Sociaal


De helft van de mensen die financiële problemen hebben, heeft moeite met lezen, zo blijkt uit onderzoek. Dat betekent waarschijnlijk ook dat mensen met schulden brieven en andere communicatie van instanties misschien niet of niet goed genoeg begrijpen.

Uit het onderzoek (PDF) van de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen & Schrijven, een taaltest onder 500 mensen met schulden, blijkt dat 50,3 procent voldoet aan de indicatie laaggeletterdheid. Dit betekent dat het leesniveau van deze groep waarschijnlijk onder het eindniveau van het vmbo of mbo niveau 2/3 ligt, wat door de overheid wordt gesteld als minimum om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Leesproblemen bij schulden

Volgens de onderzoekers steekt het feit dat ongeveer de helft van de deelnemers laaggeletterd is behoorlijk af tegen de 18 procent laaggeletterden onder de Nederlandse bevolking en toont de uitkomst aan dat laaggeletterdheid veel vaker voorkomt onder mensen met financiële problemen. Gemeenten zouden er goed aan doen rekening te houden met mogelijke leesproblemen in hun doelgroep. Carry de Niet, directeur Kredietbank Nederland: ‘Het onderzoek bevestigt het vermoeden van onze medewerkers dat het percentage laaggeletterden onder mensen met financiële problemen hoger ligt dan gemiddeld. Dit heeft grote gevolgen voor de laaggeletterden zelf en voor de maatschappij als geheel.’

‘Persoonlijk contact is belangrijk’

Geke van Velzen, directeur-bestuur van Stichting Lezen & Schrijven, hoopt ook dat het onderzoek en de uitkomsten helpen taboes te doorbreken en dat er door organisaties rekening mee wordt gehouden. ‘Laaggeletterdheid herkennen, communicatie vereenvoudigen en ruimte maken voor persoonlijk contact. Juist het persoonlijke contact is belangrijk, zo ontstaat er ruimte om ook andere dingen te bespreken die nodig zijn om uit de schulden te komen en te blijven. Zo kan iemand bijvoorbeeld worden doorverwezen naar een Taalhuis in de buurt. Op die manier worden twee taboes doorbroken, namelijk die van schulden en van laaggeletterdheid.’

Over het project

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Lezen ≠ begrijpen’, dat als doel heeft laaggeletterdheid onder schuldenaren in kaart te brengen. Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de leesvaardigheid van mensen met schulden. Het rapport is inmiddels aangeboden aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..In de volgende fase worden verbetersuggesties verzameld en nieuwe richtlijnen ontwikkeld. Basisregels bijvoorbeeld voor het effectiever communiceren met laaggeletterden over schulden, zodat deze sneller opgelost kunnen worden.

De stichting Lezen & Schrijven heeft trouwens een Taalmeter ontwikkeld. Hiermee kun je online snel bepalen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven.