DigiTaalhuis Bergeijk gestart met taalles

– PERSBERICHT – DigiTaalhuis in Bergeijk –


Maandag 14 mei jl. is de eerste taalles gestart in het Aquinohuis in Bergeijk. Diverse inwoners van de Kempen gaven te kennen heel graag meer te leren over de Nederlandse taal. Samen met een docente van het Ster College en enkele vrijwilligers gaan ze voortaan elke maandag aan de slag in het Aquinohuis.

Het DigiTaalhuis wil laaggeletterdheid onder de aandacht brengen bij inwoners, (sociale) stichtingen, bedrijven en (potentiële) verwijzers. Niet alleen mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben zijn welkom, maar juist ook degenen die in Nederland zijn geboren en naar school zijn gegaan. Ook zij kunnen moeite hebben met de Nederlandse taal en het juiste gebruik hiervan. Dat is helemaal niet raar als je bedenkt dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn die laaggeletterd zijn.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het voorlezen aan (klein)kinderen, straatnaamborden lezen of bijvoorbeeld het lezen van bijsluiters of patiëntenfolders. Uit onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat veel mensen niet weten wat laaggeletterdheid inhoudt en dat veel mensen laaggeletterd zijn, zonder dat zij het weten. Zij hebben moeite met Nederlands lezen, schrijven, spellen, rekenen of zij hebben moeite met het gebruik van de computer.

Advies zonder afspraak!

Kent u iemand die moeite heeft met schrijven, lezen, rekenen of computervaardigheden? Help mee om laaggeletterdheid te verminderen in Bergeijk en wijs deze mensen op het nieuwe DigiTaalhuis. Samen langskomen mag natuurlijk ook. Het DigiTaalhuis heeft elke week spreekuur met deskundige medewerkers. Op maandag is dit van 19.30 uur tot 20.30 uur en op woensdag bent u welkom tussen 15.00 uur en 16.00 uur in het Aquinohuis (dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk).
Heeft u interesse om deel te nemen aan de taalles of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Macha Mathijssen.

Meer informatie

Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende partijen; GOW welzijnswerk, gemeente Bergeijk, Stichting Lezen en Schrijven, Ster College en Bibliotheek de Kempen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator DigiTaalhuis; Macha Mathijssen via m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl of 06-33590936. Kijk voor meer informatie verder op deze website.