Week van de Alfabetisering

– PERSBERICHT – DigiTaalhuis in Bergeijk –


Maandag 3 tot en met zondag 9 september – In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en het gezinsleven. Tijdens de Week van de Alfabetisering, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven, wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Honderden partners organiseren door het hele land activiteiten rondom taal en geletterdheid. Het DigiTaalhuis Bergeijk start in deze week met een communicatiecampagne rondom laaggeletterdheid.

Communicatiecampagne

In de afgelopen maanden heeft het DigiTaalhuis een animatiefilmpje laten produceren. Hiermee willen we naast de doelgroep, ook de omgeving van hen direct aanspreken. Daarnaast zullen er diverse communicatiematerialen verspreidt worden in de gemeente Bergeijk.

Het DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis Bergeijk is een initiatief van de gemeente Bergeijk, GOW Welzijnswerk, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen en is speciaal opgericht voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven of kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Of wilt u juist anderen helpen met taal? Neem dan contact op coördinator DigiTaalhuis, Macha Mathijssen, telefoon: 06-33590936 of per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl