Campagne: communicatie

– PERSBERICHT – Start communicatiecampagne maart 2019 –


In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, digitale vaardigheden en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en het gezinsleven. Het DigiTaalhuis is er speciaal voor deze mensen, in 2018 heeft het DigiTaalhuis al tientallen mensen geholpen op dit gebied. Ook dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen helpen, daarom wordt in maart op verschillende plaatsen aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Communicatiecampagne

In de afgelopen maanden heeft het DigiTaalhuis meerdere animatiefilmpjes laten produceren. Hiermee willen we naast de doelgroep, ook de omgeving van hen direct aanspreken. Daarnaast zullen er diverse communicatiematerialen verspreidt worden in de gemeente Bergeijk.
 


 
De animatie zal breed vertoond worden in Bergeijk; van de Jumbo en de Kattendans tot het gemeentehuis in Bergeijk.

Het DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis Bergeijk is een initiatief van de gemeente Bergeijk, Wél Welzijnswerk, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen en is speciaal opgericht voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven of kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Of wilt u juist anderen helpen met taal? Neem dan contact op coördinator DigiTaalhuis, Macha Mathijssen, telefoon: 06-33590936 of per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl