Aquinohuis nu ook partner van het DigiTaalhuis Bergeijk.

– PERSBERICHT – Nieuwe partner –


In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Het DigiTaalhuis in Bergeijk is een taalnetwerk van verschillende partners die zich inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. Op 20 juni jl. heeft het bestuur van het Aquinohuis en de directeur van Bibliotheek De Kempen samen het aanvullende convenant ondertekend. Hierdoor is er weer een nieuwe partner aangesloten bij het netwerk dat steeds meer laaggeletterden bereikt.

DigiTaalhuis Bergeijk heeft in het Aquinohuis spreekuur op maandag van 19.30 uur tot 20.30 uur en op woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur. Hier kan iedereen terecht die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.

Alle hulp is welkom!

Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieuwe partners om het netwerk te vergroten én naar enthousiaste vrijwilligers die anderen willen helpen met taal. Hiervoor kan men contact opnemen met Macha Mathijssen, Coördinator DigiTaalhuis Bergeijk, telefoon: 06-33590936 of per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl

Het DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis Bergeijk is een initiatief van de gemeente Bergeijk, Wel!zijn de Kempen, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen. Het is speciaal opgericht voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Naast het Aquinohuis zijn ook Vluchtelingenwerk Bergerijk, Buurtzorg Bergeijk en Voedselbank Bergeijk partner.