KempenPlus nu ook partner van DigiTaalhuis

– PERSBERICHT – Nieuwe partner –


KempenPlus nu ook partner van DigiTaalhuis

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. In regio De Kempen zijn dit 9.000 volwassenen. In 2017 hebben gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden het convenant Versterking Basisvaardigheden Kempengemeenten ondertekend. Op 11 september jl. heeft ook KempenPlus het aanvullende convenant ondertekend. Hiermee is er weer een nieuwe partner aangesloten bij het netwerk dat steeds meer laaggeletterden bereikt en helpt.

Met KempenPlus zijn diverse afspraken gemaakt. De medewerkers krijgen voorlichting over laaggeletterdheid, ondersteuning en zo nodig doorverwijzing naar het DigiTaalhuis. Om laaggeletterdheid op te sporen, worden diverse monitoring tools ingezet. Hiernaast krijgen de professionals van KempenPlus trainingen in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook zijn er plannen om in de toekomst bedrijfstrajecten op te zetten en deze actief te promoten bij bedrijven waar werknemers van KempenPlus werkzaam zijn.

Het DigiTaalhuis
In 2017 is naar aanleiding van het getekende convenant het DigiTaalhuis in Bergeijk opgericht. Het DigiTaalhuis Bergeijk is een initiatief van de gemeente Bergeijk, Wel!Welzijn de Kempen, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen. Samen zetten zij zich in om laaggeletterdheid te bestrijden. Sinds de oprichting sloten er al diverse nieuwe partners aan. Naast het Aquinohuis zijn ook Vluchtelingenwerk Bergeijk, Buurtzorg Bergeijk en Voedselbank Bergeijk partner.

We hopen in 2020 ook in Eersel, Reusel en Bladel een DigiTaalhuis te kunnen openen. Ook deze gemeenten hebben in 2017 het convenant onderschreven. De nieuwe partner, Kempenplus, is ook betrokken bij de opzet van DigiTaalhuizen in deze gemeenten.

Alle hulp is welkom
Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieuwe partners om het netwerk te vergroten en naar enthousiaste vrijwilligers die anderen willen helpen met taal. Hiervoor kan men contact opnemen met Macha Mathijssen, Coördinator DigiTaalhuis Bergeijk, telefoon: 06-33590936 of per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl

Op aanvraag is onderstaande foto beschikbaar:

       

 

Volgt u ons ook via social media?
www.twitter.com/biebdekempen
www.facebook.com/biebdekempen
www,facebook.com/digitaalhuisBergeijk

Zie onze animatie met Gerard in de hoofdrol op www.digitaalhuisbergeijk.nl!

Over KempenPlus:

KempenPlus helpt inwoners van de Kempengemeenten – indien zij daar ondersteuning bij nodig hebben – om terug aan het werk te gaan. Voor cliënten die (nog) niet kunnen werken, zoekt KempenPlus een andere zinvolle tijdsbesteding zoals vrijwilligerswerk. Inwoners die daar nood aan hebben, worden door KempenPlus met een bijstandsuitkering aan een (tijdelijke) inkomensvoorziening geholpen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.kempenplus.com.